Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2020

Czasem po prostu się nie układa.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
8401 d86b 500
Reposted fromnoirceur noirceur viaoczekiwania oczekiwania
Reposted fromshakeme shakeme viatea tea

March 22 2020

4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viadobby dobby
sam się dziwię ile można  znieść
— KORTEZ
Reposted fromsapnai sapnai viadobby dobby
Kobieta, która kocha- uśmiecha się. Kobieta, która walczy- krzyczy. Kobieta, która się poddała- milczy.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadobby dobby
6634 4915 500
Reposted fromdippi dippi
8367 240a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaejze ejze
4880 b7d4 500
Reposted frommoai moai viaejze ejze
1930 05bf 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaejze ejze
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaejze ejze
2533 f91b 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaprecelka precelka
Czasem po prostu się nie układa.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Nigdy się nie powstrzymuj, bądź pewna, czego chcesz od życia, mów co czujesz, i nigdy nie obawiaj się być sobą. Pierdol to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
8955 f373 500

March 04 2020

Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak

March 03 2020

8292 f8c8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl