Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

7197 062f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialiteratka literatka

April 25 2019

Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna.
— Beata Pawlikowska
2347 ab19 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit

March 03 2019

- Ile razy układałaś sobie w myślach odpowiedź na SMS, który nigdy nie przyszedł ?
- 7 lat... - wyszeptała.
— Autor Bezdech
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainto-black into-black
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianowaczi nowaczi

February 24 2019

7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viaeternaljourney eternaljourney
0832 0f64 500
rób!

“ Jesteś moim pierwszym... moim pierwszym wszystkim. ”
Reposted fromalexandra93 alexandra93 viaonlyhope onlyhope

Wróć do mnie, bo nie jestem spokojna
bez Ciebie,

bo nie jestem bezpieczna
bez Ciebie,

bo nie jestem
bez Ciebie.

— O. - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaonlyhope onlyhope
2225 6bad 500
Reposted fromcorvax corvax viaBucefal Bucefal
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaonlyhope onlyhope
Tak czy inaczej nigdy już o Tobie nie zapomnę.
To jest niekończąca się opowieść o Tobie i o mnie.
— Jan Borysewicz
Reposted fromniewychowana niewychowana viaonlyhope onlyhope
Będzie mi brakowało tego, że Ciebie kocham. Będzie mi brakowało samotnych oczekiwań na Twoje przyjście. Będzie mi brakowało radości naszych spotkań i bólu naszych rozstań. A po pewnym czasie będzie mi brakowało tego, że już nie brakuje mi Ciebie.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaonlyhope onlyhope
7328 71b7 500

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaeternaljourney eternaljourney
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl