Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2019

0438 beb7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney
6590 d924 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney
1292 1ec9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
1996 c9f3 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
4795 c457 500
1632 d366 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaou ou
1248 1cd6
Reposted fromzielono zielono viaeternaljourney eternaljourney
Po każdym zamkniętym rozdziale trzeba postawić kropkę. Ja nigdy nie domykam drzwi, dlatego mam taki pierdolnik i chaos w życiu.
— "Serca granice"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaprecelka precelka
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaprecelka precelka
3637 1f19 500
Reposted fromprecelka precelka
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viaprecelka precelka
Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby,  w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll "Skradziony kościół"
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie viaprecelka precelka
Reposted fromjasminum jasminum viaprecelka precelka
Nie zostawia się tych, których się kocha, kiedy jest ciężko. Właśnie wtedy trzeba zostać i trzymać się razem.
— Jennifer Greene
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaprecelka precelka
"Nigdy nie wiesz, kiedy po raz ostatni widzisz kogoś. Nie wiesz o tym, że się kłócisz z kimś ostatni raz, kochasz ostatni raz, albo po raz ostatni patrzysz w oczy tej osoby, dziękując Bogu za to, że ją zesłał dla Ciebie."
- J. R. Ward
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaprecelka precelka
Mężczyzny nie można trzymać kurczowo przy sobie. Podobnie jak koty, oni mają swoje drogi. Wypuść go więc na wolność. Wróci. A jeśli nie, wzruszysz ramionami i pójdziesz przed siebie. Bo to on stracił, nie Ty.
— Jedno ze zdań, które usłyszy moja córka.
Reposted fromredheadlady redheadlady viaprecelka precelka
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaprecelka precelka
1419 c37a 500
Reposted fromadelajda adelajda viaprecelka precelka
0495 8d6d 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viaprecelka precelka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl