Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

"Ale z przeszłością jest jak ze starymi butami,  które szkoda wyrzucić,  bo wciąż pamięta się, że były wygodne."

— Katarzyna Rygiel "Gra w czerwone"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viatake-care take-care
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viapelletierine pelletierine
0462 f965 500
Reposted fromsoftboi softboi
19.02.19  czasem tu wracam przewijam stronę w dół przypominam sobie  nadal nieszczęśliwa  tak mi się zdaje  co patrząc wstecz jednak było fajnie chyba nadal jest
— Aleksandra C.
Reposted frommerce merce
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viainvisibility invisibility
3931 2f4d
Reposted frompiepszoty piepszoty viainvisibility invisibility
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viainvisibility invisibility
Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu.
— Vincent van Gogh
Reposted fromJulaHeart JulaHeart viainvisibility invisibility
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— Jakub Żulczyk - "Instytut"
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainvisibility invisibility
3488 34c0
Reposted fromensomme ensomme viainvisibility invisibility
A może warto jeszcze raz podnieść się,co? Może nie od razu zawalczyć,może nie momentalnie otrząsnąć się czy udawać zwycięzcę.Najpierw po prostu wstań. Resztę zrozumiesz sam..
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Pokolenie Ikea "Kobiety"
Reposted fromnezavisan nezavisan viainvisibility invisibility
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viainvisibility invisibility
0821 9901 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
0819 bc89 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit

February 17 2019

Reposted fromsawb sawb viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl